Bahasa: Lain-lain

Mengenai Pelan Induk PKS (2012 - 2020)

  Latar Belakang

  Status Terkini PKS di Malaysia

 

 • Terdiri daripada 907,065 atau 98.5% daripada jumlah pertubuhan perniagaan
 • Peratusan terbesar (76.5%) adalah perusahaan mikro, dengan kurang daripada 5 orang pekerja
 • Tertumpu dalam sektor perkhidmatan (89.2%), pembuatan (5.3%) dan lain-lain (5.5%)
 • Sumbangan kepada ekonomi:
  • 37.1% daripada KDNK
  • 66.0% daripada guna tenaga
  • 17.3% daripada eksport
 Rangka Kerja Baharu Pembangunan Baru PKS Matlamat dan Sasaran bagi 2020
 masterplan factsheet

 

masterplan matlamat sasaran

 Pelan Tindakan: 32 inisiatif termasuk 6 Program Berimpak Tinggi (HIP)

 Pelan Induk PKS menggariskan 32 inisiatif merangkumi semua bidang tumpuan untuk mencapai matlamat yang diingini, terdiri daripada:

 • 6 Program Berimpak Tinggi (HIP);
 • 14 inisiatif di bawah 4 tema utama untuk mewujudkan permintaan, pengumpulan sumber, mengurangkan maklumat asimetri dan membina kapasiti dan keupayaan; dan
 • Langkah-langkah lain yang bersifat makro i.e. sistem kemudahan perdagangan, undang-undang kebankrapan, dasar percukaian, dasar pekerja asing dan lain-lain 

6 HIP Pelan Induk PKS

HIP 1:

Integrasi Pendaftaran dan Pelesenan Perniagaan

HIP 2:

Platform Pengkomersialan Teknologi (TCP)

HIP 3:

Platform Pelaburan PKS (SIP)

Mewujudkan pusat pendaftaran tunggal melalui pengantaramukaan Sistem Pendaftaran Perniagaan Negara iaitu MyCoID dan Sistem Pelesenan Perniagaan Negara iaitu BLESS.

Mewujudkan satu platform rangkaian kebangsaan yang diuruskan oleh pihak swasta untuk menggalakkan idea-idea inovatif daripada bukti konsep ke peringkat pengkomersialan. Menyediakan pembiayaan peringkat awal melalui penubuhan syarikat-syarikat pelaburan untuk melabur dalam PKS yang berpotensi dalam bentuk hutang, ekuiti atau hibrid daripada kedua-duanya.

HIP 4:

Program Going Export (GoEx)

HIP 5:

Program Pemangkin

HIP 6:

Program Keterangkuman Inovasi

Menawarkan bantuan yang disesuaikan kepada pengeksport baru dan PKS yang ingin menceburi pasaran baru. PKS sedia eksport boleh mendapat bantuan sokongan menyeluruh.

Mewujudkan jaguh tempatan melalui pendekatan yang disasarkan kepada bantuan dalam bidang pembiayaan, akses kepada pasaran dan pembangunan modal insan.

Memperkasakan kumpulan 40% terendah dalam piramid pendapatan melalui manfaat inovasi melalui transformasi masyarakat luar bandar dengan menggunakan pendekatan bimbingan sepenuhnya.

 

Untuk maklumat lanjut Mengenai Pelan Induk PKS Klik Sini

 

HUBUNGI KAMI

Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia
Tingkat 6, SME 1, Blok B 
Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2 
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur.

Talian Info: 1-300-30-6000
Talian Faks: 03-2775 6001

Emel: info[at]smecorp[dot]gov[dot]my

 

Borang Maklumbalas

PAUTAN AGENSI

med Tekun2
SKM1 MKM New 1 uda holdings
SME Bank edit logo bankrakyat jata copy

 

MENGENAI KAMI
POLISI

PKS di Malaysia

Prestasi PKS & Tinjauan

Pelan Utama PKS

Polisi PKS

PROGRAM
INISIATIF
PANDUAN
SUMBER
HUBUNGI KAMI