Bahasa: Lain-lain

Skim Pembiayaan PKS Patuh Shariah (SSFS)


Skim Pembiayaan PKS Patuh Syariah (SSFS) 2.0

 

*Permohonan boleh dibuat secara langsung dengan Bank-bank Islam 14 yang mengambil bahagian

 

 Subjek 
Objektif
 • Menyediakan bantuan pembiayaan kepada PKS Malaysia yang layak dimana Kerajaan Malaysia bersetuju membayar 2% (mata peratusan) daripada kadar keuntungan yang dikenakan ke atas pembiayaan yang disediakan oleh Institusi Perbankan Islam yang mengambil bahagian.
Pembiayaan Keseluruhan
 • Maksimum RM1 bilion untuk permohonan pembiayaan yang diluluskan  pada 2016 dan 2017, atau apabila  RM1 bilion itu digunakan sepenuhnya, mengikut  mana yang terdahulu. 
Tujuan Pembiayaan
 • Pembiayaan patuh Syariah denominasi ringgit adalah untuk   semua tujuan termasuk tetapi tidak terhad kepada:

   a. modal kerja
   b. pemerolehan asset; dan
   c. penaikan taraf perniagaan

tidak termasuk kemudahan tanpa dana (contohnya, jaminan bank dan surat kredit) dan pemerolehan perniagaan dan syarikat lain.

 • Tidak termasuk pembiayaan semula atau penstrukturan semula kemudahan sedia ada. Walau bagaimanapun, akaun yang telah distrukturkan semula sebelum menjadi tak berbayar (NPF) pada 2012 2013 adalah layak di bawah skim ini.
Senarai Institusi Kewangan

 

 • Affin Islamic Bank Berhad
 • Alliance Islamic Bank Bhd
 • AmIslamic Bank Berhad
 • Bank Islam Malaysia Berhad
 • Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
 • Bank Muamalat Malaysia Berhad
 • CIMB Islamic Bank Berhad
 • Hong Leong Islamic Bank Berhad
 • Public Islamic Bank Berhad
 • RHB Islamic Bank Berhad
 • HSBC Amanah Malaysia Berhad
 • Maybank Islamic Berhad
 • Agro Bank
 • Al-Rajhi Bank
Kriteria kelayakan
 • Tertakluk kepada penilaian kredit, kriteria dan had masing-masing  bagi Institusi-Institusi Perbankan Islam yang mengambil bahagian ; dan
 • Mematuhi takrif PKS :

Klik di sini untuk maklumat lanjut mengenai Definisi Baru PKS    

      SIZE PASARAN
SEKTOR  MIKRO  KECIL SEDERHANA 

PEMBUATAN

Nilai jualan tahunan kurang daripada RM300,000

ATAU sepenuh masa
pekerja kurang daripada 5

Nilai jualan tahunan antara
RM300,000 dan kurang
daripada RM15 juta

ATAU pekerja sepenuh masa antara 5 dan 75

Nilai jualan tahunan antara
RM15 juta dan RM50 juta

ATAU pekerja sepenuh masa
antara 75 dan 200

PERKHIDMATAN DAN SEKTOR LAIN

Nilai jualan tahunan kurang daripada RM300,000

ATAU sepenuh masa
pekerja kurang daripada 5

Nilai jualan tahunan antara
RM300,000 dan kurang daripada RM3 juta

ATAU sepenuh masa
pekerja antara 5 dan 30

Nilai jualan tahunan antara
RM3 juta dan RM20 juta

ATAU pekerja sepenuh masa antara 30 dan 75 • Sekurang-kurangnya 60% PKS milik Malaysia: DAN
 • Memenuhi satu atau lebih perkara berikut pada masa permohonan:

         a. PKS diberi nilai dengan sekurang-kurangnya 2 bintang di bawah SCORE  
         b. Microenterprise (ME) diberi nilai dengan sekurang-kurangnya Tahap 1 di bawah MCORE  
         c.  Disahkan di bawah 1-InnoCERT  
         d. Disahkan di bawah National Mark of  Malaysian Brand
         e. Dianugerahkan status MSC oleh MDEC
         f.  Dianugerahkan status Bio-Nexus oleh Bioeconomy Corporation
         g. Disahkan di bawah Pensijilan Teknologi Hijau di bawah  Malaysian Green Technology Corporation
         h. Syarikat TeraS di bawah TERAJU

 • Bagi PKS yang tidak mematuhi kelulusan di atas (a-h) tetapi telah diberikan pembiayaan, mereka perlu memohon SCORE / MCORE dalam tempoh 2 bulan dari tarikh kelulusan pembiayaan untuk layak. Jika didapati layak, bahagian rebat keuntungan yang telah dibayar (2% setahun) akan dibayar balik di bawah skim ini dari tarikh pembayaran oleh Institusi Kewangan.
 • PKS perlu menandatangani akuan dengan Institusi Kewangan yang mengambil bahagian atas permohonan, menyatakan memenuhi kriteria kelayakan di atas dan membenarkan pendedahan maklumat mengenai kemudahan pembiayaan oleh institusi kewangan yang mengambil bahagian kepada SME Corp. Malaysia (sebagai agensi pelaksana) dan Kementerian Kewangan.
 • PKS sedia ada yang mematuhi kriteria kelayakan dan mempunyai kemudahan yang mematuhi syariah diluluskan pada tahun 2016 dan 2017 adalah layak untuk memohon.
 • PKS yang menikmati rebat keuntungan di bawah skim lain (contohnya Skim Pembiayaan Teknologi Hijau) tidak layak memohon di bawah SSFS.
 • PKS yang menikmati rebat keuntungan atau di mana kadar keuntungan adalah di bawah kadar pasaran di bawah dana atau skim lain (termasuk Bank Negara Malaysia) tajaan Kerajaan tidak layak di bawah SSFS, sama ada semasa atau masa depan. Contohnya adalah skim pembiayaan PKS di bawah MIDF, SME Bank dan Skim Pembiayaan Teknologi Hijau.
Sektor yang layak / perlindungan

 

 • PKS yang menjalankan aktiviti perniagaan yang mematuhi Syariah dalam semua sektor kecuali produk dan perkhidmatan kewangan yang mana aktiviti yang dikawal selia di bawah perbankan pelbagai, insurans, takaful, undang-undang dan peraturan-peraturan amanah takaful ;
 • PKS yang mempunyai pegangan saham oleh agensi-agensi pembangunan kerajaan seperti PNS, PUNB, MARA, Cradle Fund Sdn Bhd dan agensi-agensi pembangunan negeri ; dan
 • PKS yang diluluskan untuk pembiayaan mikro patuh Syariah.
 • Kecuali PKS yang mempunyai SEBARANG pegangan saham dibawah :
  • Syarikat-syarikat berkaitan kerajaan (GLC)
  • Syarikat awam tersenarai (PLC)
  • Syarikat Multinasional (MNC)

Tempoh kelayakan untuk Rebat Keuntungan
 • Sehingga 5 tahun dari tarikh pengeluaran pertama (iaitu dan / atau sehingga 31 Mac 2022) atau sehingga kemudahan itu dibayar sepenuhnya / ditamatkan / penarikan balik atau ditamatkan kerana tidak penggunaan-kemudahan, yang mana terdahulu.
 • PKS boleh mendapatkan pembiayaan untuk tempoh melebihi 5 tahun, bagaimanapun tidak akan ada bayaran rebat 2% selepas 2022.
 • Pembiayaan yang menjadi pembiayaan tak berbayar (NPF) tidak layak  mendapat rebat 2%. Walau bagaimanapun, rebat 2% akan dikembalikan  semula pada bulan semasa mengikut aturan.
Jumlah Kelayakan Maksimum
 • Sehingga RM5 juta setiap PKS berdasarkan:
  • jumlah agregat diluluskan berdasarkan semua pembiayaan yang disediakan di bawah skim ini daripada semua Institusi Perbankan slam yang mengambil bahagian; dan
  • pemegang saham/pengarah biasa.
 • PKS boleh mendapatkan pembiayaan melebihi RM5 juta., namun hanya RM5 juta yang pertama layak mendapat rebat untung 2%.
Pengecualian Cukai
 • Rebat keuntungan (subsidi) yang diperuntukkan adalah dikecualikan cukai untuk pelanggan berdasarkan  Stamp Duty Exemption Order (No.22) 2006 P.U. (A) 207/2006.   

URUSETIA

Bahagian Khidmat Nasihat & Sokongan Perniagaan
SME Corp. Malaysia
Aras 4, SME 1, Block B, Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur

Name : Pn. Muneswari Munusamy / Cik Noordiyana Saufi 
Email : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. 

HUBUNGI KAMI

Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia
Tingkat 6, SME 1, Blok B 
Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2 
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur.

Talian Info: 1-300-30-6000
Talian Faks: 03-2775 6001

Emel: info[at]smecorp[dot]gov[dot]my

 

Borang Maklumbalas

PAUTAN AGENSI

med Tekun2
SKM1 MKM New 1 uda holdings
SME Bank edit logo bankrakyat jata copy

 

MENGENAI KAMI
POLISI
PROGRAM
INISIATIF
PANDUAN
SUMBER
HUBUNGI KAMI