Bahasa: Lain-lain

Pinjaman Mudah Untuk PKS

 

The SLSME telah dilancarkan pada bulan Disember 2001 untuk menggalakkan pembangunan perusahaan kecil dan sederhana di Malaysia. Ini membantu Skim perusahaan permulaan dalam projek, aset tetap sedia ada dan juga yang baru dan pembiayaan modal kerja.

Dana untuk Skim ini disalurkan oleh Kerajaan Malaysia melalui SME Corporation Malaysia kepada MIDF bagi pelaksanaan Skim tersebut.

 

Kriteria Kelayakan dan Ciri-ciri Utama

 

1. Kelayakan:

• PKS yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 atau Ordinan Pendaftaran Perniagaan 1956;
• Sekurang-kurangnya 60% ekuiti dimiliki oleh rakyat Malaysia;
• Mempunyai lesen premis yang sah; dan,
• PKS dengan pegangan saham tidak melebihi 20% yang dipegang oleh syarikat-syarikat awam tersenarai (jika berkenaan).

 

2. Sektor:

• Pembuatan.
• Perkhidmatan berkaitan pembuatan.
• Perkhidmatan (tidak termasuk insurans dan perkhidmatan kewangan).

 

3. Jumlah Pembiayaan:

• Minimum: RM50,000.
• Pembiayaan projek - maksimum RM5 juta. Aset tetap pembiayaan - maksimum RM5 juta.
• Pembiayaan Modal Kerja - RM3 Maksimum juta. Perkakasan IT / Software - RM500,000 Maksimum.

 

4. Item Layak Untuk Pembiayaan:

• Industrial / Commercial tanah dan kilang / premis perniagaan pembinaan, kilang siap bina / premis perniagaan, loji, mesin / peralatan dan perkakasan IT / perisian.
• Kos yang ditanggung untuk pengubahsuaian kedai awal dan upgrade paparan kedai untuk perdagangan runcit.
• Modal kerja.

 

5. Peratusan Kewangan:

Aset Tetap / IT Hardware / Software: -


• Sehingga 90% daripada kos aset baru.
• Sehingga 65% untuk digunakan / mesin / peralatan yang telah dipulihkan yang tidak berusia lebih daripada 5 tahun.

 

Working Capital:-


• Sehingga 100% untuk Pembelian Kredit pusingan.
• Sehingga 80% untuk Jualan Kredit pusingan.
• Sehingga 90% untuk Pembiayaan Berjangka.

 

6. Pembayaran Semula:

Aset Tetap / IT Hardware / Software: -


• Land & bangunan - sehingga 25 tahun termasuk tempoh tangguh sehingga 2 tahun.
• Loji & mesin & peralatan - sehingga 7 tahun termasuk tempoh tangguh sehingga 1 tahun.
• Perkakasan IT / perisian - sehingga 4 tahun termasuk tempoh tangguh sehingga 1 tahun.

 

Modal Kerja:-


• Membeli Revolving Credit & Jualan Kredit Pusingan - sehingga 150 hari bagi setiap pengeluaran termasuk pilihan untuk peralihan bagi tempoh tidak melebihi 60 hari bagi peminjam yang layak.
• Pembiayaan Berjangka - sehingga 3 tahun termasuk tempoh tangguh sehingga 6 bulan.

 

7. Faedah / Kadar keuntungan:

• 4% setahun ke atas baki tahunan.

Permohonan Pembiayaan Online

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Malaysian Industrial Development Finance Berhad ("MIDF")
Level 15, Menara MIDF
82, Jalan Raja Chulan
50250 Kuala Lumpur

Tel : 03 - 2173 8598
Fax: 03 - 2772 1911

HUBUNGI KAMI

Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia
Tingkat 6, SME 1, Blok B 
Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2 
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur.

Talian Info: 1-300-30-6000
Talian Faks: 03-2775 6001

Emel: info[at]smecorp[dot]gov[dot]my

 

Borang Maklumbalas

PAUTAN AGENSI

med Tekun2
SKM1 MKM New 1 uda holdings
SME Bank edit logo bankrakyat jata copy

 

MENGENAI KAMI
POLISI
PROGRAM
INISIATIF
PANDUAN
SUMBER
HUBUNGI KAMI