Languages: Others

TUBE@IPT tangani pengangguran lepasan universiti


KUALA LUMPUR, 29 September - Lapan universiti awam terlibat projek rintis Program TUBE@IPT dalam usaha menangani isu pengangguran dalam kalangan lepasan universiti.

Program itu merupakan usahasama Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAC) dan Kementerian Pengajian Tinggi serta syarikat swasta.

Menurut Setiausaha Bahagian Perancangan & Penyelidikan Dasar, Kementerian Pengajian Tinggi, Datuk Shaharudin Abu Sohot, ia dapat melahirkan graduan berjiwa usahawan dan berdaya saing.

Beliau menjelaskan demikian ketika menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia secara maya.

Menurut beliau, 70,000 pelajar menjalankan perniagaan dalam tempoh pengajian dan 8,000 daripadanya meneruskan kerjaya sebagai usahawan selepas tamat pengajian.

CONTACT US

SME Corporation Malaysia
Level 6, SME 1, Block B 
Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur

Info Line: 1300-30-6000
Fax Line: 03-2775 6001
Email: info[at]smecorp[dot]gov[dot]my

Feedback Form

 

AGENCY LINKS

  medac  
Tekun2 SKM1
output onlinepngtools Logo UDA smebank
logo bankrakyat pernas  PUNB
   aim  

 

ABOUT
POLICIES

SME in Malaysia

SME Perfomance & Outlook

National Entrepreneurship Policy 2030 (DKN2030)

SME Policies

PROGRAMMES
INITIATIVES
GUIDES

Business Guides

Success Stories

Business Directory

Business Ethics

RESOURCES
CONTACT US