Bahasa: Lain-lain

Piagam Pelanggan

SME Corp. Malaysia komited dalam menyediakan perkhidmatan kepada PKS secara profesional dan penuh integriti seperti berikut:

  1. Memproses permohonan di bawah Program Business Accelerator (BAP) dalam tempoh 20 hari bekerja selepas menerima dokumen yang lengkap.
  2. Memproses tuntutan di bawah skim bantuan kewangan dalam tempoh 20 hari bekerja selepas menerima dokumen yang lengkap.
  3. Menilai permohonan SCORE/ M-CORE dalam tempoh 20 hari bekerja selepas menerima dokumen yang lengkap.
  4. Menyediakan maklumbalas bertulis terhadap pertanyaan atau aduan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh diterima.

Pencapaian Piagam Pelangggan (April - Jun 2020)
Bil.

Janji

Pencapaian Piagam Pelangggan

Jumlah

Menepati Piagam

Tidak Menepati Piagam

Jumlah

%

Jumlah

%

1.

Memproses permohonan untuk Skim Business Accelerator Programme (BAP) dan Enrichment & Enhancement Programme (E2) dalam tempoh 20 hari bekerja dari tarikh akhir dokumen lengkap diterima

5 100 - - 5
2 Memproses tuntutan di bawah skim bantuan kewangan dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh akhir dokumen tuntutan lengkap diterima          
3. Memproses permohonan untuk dinilai di bawah SCORE/ M-Core dalam tempoh 20 hari bekerja daripada dokumen lengkap diterima.  29  100  -  -  
29
Pencapaian Piagam Pelangggan (Jan – Mac 2020)
Bil.

Janji

Pencapaian Piagam Pelangggan

Jumlah

Menepati Piagam

Tidak Menepati Piagam

Jumlah

%

Jumlah

%

1.

Memproses permohonan untuk Skim Business Accelerator Programme (BAP) dan Enrichment & Enhancement Programme (E2) dalam tempoh 20 hari bekerja dari tarikh akhir dokumen lengkap diterima

2 100 - - 2
2 Memproses tuntutan di bawah skim bantuan kewangan dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh akhir dokumen tuntutan lengkap diterima          
3. Memproses permohonan untuk dinilai di bawah SCORE/ M-Core dalam tempoh 20 hari bekerja daripada dokumen lengkap diterima.  95  100%  -  -  
95
Pencapaian Piagam Pelangggan (Okt - Dis 2019)
Bil.

Janji

Pencapaian Piagam Pelangggan

Jumlah

Menepati Piagam

Tidak Menepati Piagam

Jumlah

%

Jumlah

%

1.

Memproses permohonan untuk Skim Business Accelerator Programme (BAP) dan Enrichment & Enhancement Programme (E2) dalam tempoh 20 hari bekerja dari tarikh akhir dokumen lengkap diterima

9 82 2 18 11
2 Memproses tuntutan di bawah skim bantuan kewangan dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh akhir dokumen tuntutan lengkap diterima          
3. Memproses permohonan untuk dinilai di bawah SCORE/ M-Core dalam tempoh 20 hari bekerja daripada dokumen lengkap diterima.  84  100%  -  -  
84
Pencapaian Piagam Pelangggan (Julai - Sept 2019)
Bil.

Janji

Pencapaian Piagam Pelangggan

Jumlah

Menepati Piagam

Tidak Menepati Piagam

Jumlah

%

Jumlah

%

1.

Memproses permohonan untuk Skim Business Accelerator Programme (BAP) dan Enrichment & Enhancement Programme (E2) dalam tempoh 20 hari bekerja dari tarikh akhir dokumen lengkap diterima

11 92 1 8 12
2 Memproses tuntutan di bawah skim bantuan kewangan dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh akhir dokumen tuntutan lengkap diterima          
3. Memproses permohonan untuk dinilai di bawah SCORE/ M-Core dalam tempoh 20 hari bekerja daripada dokumen lengkap diterima.  130  99.24%  1  0.76%  
131
Pencapaian Piagam Pelangggan (April - Jun 2019)
Bil.

Janji

Pencapaian Piagam Pelangggan

Jumlah

Menepati Piagam

Tidak Menepati Piagam

Jumlah

%

Jumlah

%

1.

Memproses permohonan untuk Skim Business Accelerator Programme (BAP) dan Enrichment & Enhancement Programme (E2) dalam tempoh 20 hari bekerja dari tarikh akhir dokumen lengkap diterima

12 86 2 141 14
2 Memproses tuntutan di bawah skim bantuan kewangan dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh akhir dokumen tuntutan lengkap diterima          
3. Memproses permohonan untuk dinilai di bawah SCORE/ M-Core dalam tempoh 20 hari bekerja daripada dokumen lengkap diterima.  137 96.48%   5   3.52% 142 
Pencapaian Piagam Pelangggan (Jan - Mac 2019)
Bil.

Janji

Pencapaian Piagam Pelangggan

Jumlah

Menepati Piagam

Tidak Menepati Piagam

Jumlah

%

Jumlah

%

1.

Memproses permohonan untuk Skim Business Accelerator Programme (BAP) dan Enrichment & Enhancement Programme (E2) dalam tempoh 20 hari bekerja dari tarikh akhir dokumen lengkap diterima

 17  81  4  19  21
2 Memproses tuntutan di bawah skim bantuan kewangan dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh akhir dokumen tuntutan lengkap diterima  211  100  NA  100  211
3. Memproses permohonan untuk dinilai di bawah SCORE/ M-Core dalam tempoh 20 hari bekerja daripada dokumen lengkap diterima.          

Pencapaian Piagam Pelangggan (Okt - Dis 2018)
Bil.

Janji

Pencapaian Piagam Pelangggan

Jumlah

Menepati Piagam

Tidak Menepati Piagam

Jumlah

%

Jumlah

%

1.

Memproses permohonan untuk Skim Business Accelerator Programme (BAP) dan Enrichment & Enhancement Programme (E2) dalam tempoh 20 hari bekerja dari tarikh akhir dokumen lengkap diterima

 14  93.3  1  6.7  15
2 Memproses tuntutan di bawah skim bantuan kewangan dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh akhir dokumen tuntutan lengkap diterima  279  99.6  1  0.4  280
3. Memproses permohonan untuk dinilai di bawah SCORE/ M-Core dalam tempoh 20 hari bekerja daripada dokumen lengkap diterima.          
Pencapaian Piagam Pelangggan (Julai - Sept 2018)
Bil.

Janji

Pencapaian Piagam Pelangggan

Jumlah

Menepati Piagam

Tidak Menepati Piagam

Jumlah

%

Jumlah

%

1.

Memproses permohonan untuk Skim Business Accelerator Programme (BAP) dan Enrichment & Enhancement Programme (E2) dalam tempoh 20 hari bekerja dari tarikh akhir dokumen lengkap diterima

149 93.7 10 6.3 159
2 Memproses tuntutan di bawah skim bantuan kewangan dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh akhir dokumen tuntutan lengkap diterima 279 99.6 1   0.4 280
3. Memproses permohonan untuk dinilai di bawah SCORE/ M-Core dalam tempoh 20 hari bekerja daripada dokumen lengkap diterima.          
Pencapaian Piagam Pelangggan (April - Jun 2018)
Bil.

Janji

Pencapaian Piagam Pelangggan

Jumlah

Menepati Piagam

Tidak Menepati Piagam

Jumlah

%

Jumlah

%

1.

Memproses permohonan untuk Skim Business Accelerator Programme (BAP) dan Enrichment & Enhancement Programme (E2) dalam tempoh 20 hari bekerja dari tarikh akhir dokumen lengkap diterima

229 100  -  -  229
2 Memproses tuntutan di bawah skim bantuan kewangan dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh akhir dokumen tuntutan lengkap diterima  171 Fail  98.8%  2 Fail  1.2%  171
3. Memproses permohonan untuk dinilai di bawah SCORE/ M-Core dalam tempoh 20 hari bekerja daripada dokumen lengkap diterima.  240  98%  4  16  244

Pencapaian Piagam Pelangggan (Jan - Mac 2018)
Bil.

Janji

Pencapaian Piagam Pelangggan

Jumlah

Menepati Piagam

Tidak Menepati Piagam

Jumlah

%

Jumlah

%

1.

Memproses permohonan untuk Skim Business Accelerator Programme (BAP) dan Enrichment & Enhancement Programme (E2) dalam tempoh 20 hari bekerja dari tarikh akhir dokumen lengkap diterima

158 100  -  -  158
2 Memproses tuntutan di bawah skim bantuan kewangan dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh akhir dokumen tuntutan lengkap diterima  182 fail  97.3%  5 Fail  2.7 %  182
3. Memproses permohonan untuk dinilai di bawah SCORE/ M-Core dalam tempoh 20 hari bekerja daripada dokumen lengkap diterima.  194  99  1  0.005  195

HUBUNGI KAMI

Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia
(SME Corp. Malaysia)

Tingkat 6, SME 1, Blok B 
Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2 
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur

Talian Info: 1-300-30-6000
Talian Faks: 03-2775 6001
Emel: info[at]smecorp[dot]gov[dot]my

 

Borang Maklumbalas

PAUTAN AGENSI

  med    
Tekun2 SKM1  
output onlinepngtools Logo UDA 2020 SME Bank edit  
logo bankrakyat PNS LOGO White S protege1  

 

MENGENAI KAMI
POLISI

PKS di Malaysia

Prestasi PKS & Tinjauan

Dasar Keusahawanan Nasional 2030 (DKN2030)

Polisi PKS

PROGRAM
INISIATIF
PANDUAN
SUMBER
HUBUNGI KAMI