Bahasa: Lain-lain

Soalan Lazim

1. Apakah peranan dan fungsi SME Corp. Malaysia?
Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia) merupakan agensi penyelaras pusat di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) yang menyelaras pelaksanaan program pembangunan bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS) merentasi kesemua Kementerian dan agensi yang berkaitan. Ia bertindak sebagai pusat rujukan bagi penyelidikan dan penyebaran data berkaitan PMKS dan usahawan, serta menyediakan khidmat nasihat untuk PMKS dan usahawan di seluruh negara.


Peranan dan Fungsi

 1. Pusat pengumpulan dan rujukan sehenti untuk maklumat dan khidmat nasihat PMKS
 2. Penyelarasan program pembangunan PMKS
 3. Penilaian ekonomi PMKS
 4. Pelaksanaan akreditasi PMKS
 5. Pelaksanaan program pembangunan dan sokongan perniagaan
 6. Fasilitasi akses PMKS ke pasaran domestik dan antarabangsa


2. Apakah definisi PKS?
Sila rujuk disini untuk maklumat lebih lanjut.

3. Apakah aktiviti-aktiviti yang ditakrifkan di bawah perkhidmatan berkaitan perkilangan?
Perkhidmatan berkaitan perkilangan:

 • Khidmat sokongan kejuruteraan seperti penentukuran, penyaduran, pemesinan, rawatan haba, tuangan logam
 • Perkhidmatan khusus seperti pergudangan, memecah pukal, pusat perolehan antarabangsa, pengangkutan
 • Penyelenggaraan dan pembaikan mesin dan peralatan kilang
 • Pembangunan perisian
 • Automasi talian pengeluaran
 • Mereka bentuk rumah
 • Perkhidmatan pembungkusan

4. Selain daripada geran, apakah kemudahan pembiayaan lain yang ditawarkan oleh Kerajaan?
Pinjaman juga yang ditawarkan oleh institusi berikut:

 • Bank Pertanian Malaysia
 • SME Bank
 • Malaysian Industrial Development Finance Bhd.
 • Bank Simpanan Nasional

5. Kementerian dan agensi manakah yang turut terlibat dalam pembangunan PKS?

Senarai Kementerian

• Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP)
• Unit Perancang Ekonomi (EPU)
• Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)
• Kementerian Komunikasi dan Multimedia (KKMM)
• Kementerian Kewangan (MOF)
• Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT)
• Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT)
• Kementerian Sumber Manusia (MOHR)
• Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)
• Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak (MINTRED)
• Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK))
• Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)
• Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
• Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTAC)
• Kementerian Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat (KPWKM)
• Kementerian Belia dan Sukan (KBS)
• Kementerian Pembangunan Perindustrian & Keusahawanan (MIDE)

 

Senarai Agensi

• Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)
• Bank Negara Malaysia (BNM)
• Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC)
• Federal Land Development Authority (FELDA)
• Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
• Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU)
• Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat)
• Imstitut Keusahawanan Negara (INSKEN)
• Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS)
• Professional Training & Education for Growing Entrepreneurs (PROTÉGÉ)
• Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank)
• SME Corporation Malaysia (SME Corp. Malaysia)
• Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)
• TEKUN Nasional (TEKUN)
• UDA Holdings Berhad
• Johor Corporation (JCorp.)
• Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan (PKINK)
• Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank)
• Department of Veterinary Services Sarawak
• Federal Agricultural Marketing Authority (FAMA)
• Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)
• Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)
• Malaysian Agricultural Research and Development Institute (MARDI)
• Malaysian Bioeconomy Development Corporation Sdn Bhd (Bioeconomy Corp.)
• Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)
• MYNIC Berhad
• Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad (SJPP)
• Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)
• Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB)
• Halal Development Corporation Berhad (HDC)
• Malaysia Automotive, Robotics and IoT Institute (MARii)
• Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE)
• Malaysia Productivity Corporation (MPC)
• Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
• Malaysian Investment Development Authority (MIDA)
• SIRIM Berhad (SIRIM)
• Sarawak Economic Development Corporation (SEDC)
• Malaysian Cocoa Board
• Malaysian Palm Oil Board (MPOB)
• Malaysian Pepper Board (MPB)
• Malaysian Rubber Board (LGM)
• Malaysian Timber Industry Board (MTIB)
• National Kenaf and Tobacco Board
• Felcra Berhad
• Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)
• Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia (JAKOA)
• Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)
• Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)
• Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)
• Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah
• Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA)
• Majlis Amanah Rakyat (MARA)
• Rubber Industry Smallholders Development Authority (RISDA)
• Cradle Fund Sdn Bhd (Cradle)
• Kumpulan Modal Perdana Sdn. Bhd.
• Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV)
• Malaysian Technology Development Corporation (MTDC)
• NanoMalaysia Berhad
• Technology Park Malaysia (TPM)
• Malaysian Handicraft Development Corporation (MHDC)
• Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)
• Jabatan Pembangunan Wanita (JPW)
• Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan (JPPP)
• Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah
• Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO)
• Sabah State Government (SABAH STATE)

 

HUBUNGI KAMI

Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia
(SME Corp. Malaysia)

Tingkat 6, SME 1, Blok B 
Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2 
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur

Talian Info: 03-2775 6204
03-2775 6157
03-2775 6306
Talian Faks: 03-2775 6001
Emel: info[at]smecorp[dot]gov[dot]my

 

Borang Maklumbalas

PAUTAN AGENSI

  medac  
Tekun2 SKM1
output onlinepngtools Logo UDA smebank
logo bankrakyat pernas  aim

 

MENGENAI KAMI
POLISI

PKS di Malaysia

Prestasi PKS & Tinjauan

Dasar Keusahawanan Nasional 2030 (DKN2030)

Polisi PKS

PROGRAM
INISIATIF
PANDUAN
SUMBER
HUBUNGI KAMI